Archiv pro měsíc: Srpen 2019

E-knihy, Historie křesťanství a misie, Materiály

Paul Wemmer: HRABĚ ZINZENDORF A DUCH MORAVSKÝCH BRATŘÍ

Skvělá kniha o Moravských bratřích, která vystihuje ducha jejich probuzení. Dlužno podotknout, že v ní odborníci na historii Moravských bratří našli pár faktických chyb, ale myslím, že to jsou detaily, které nijak nesnižují vyznění knihy:Continue reading

Historie křesťanství a misie

Daniel Říčan: Osudy knihy Martyrbuch

Archiv Jednoty bratrské v Ochranově – Herrnhutu, uchovává ve svých sbírkách mohutný foliant „Das grosse Martyr-Buch und Kirchen-Historien“Jde o dílo, jež popisuje utrpení francouzských evangelíků. Bylo mnohokrát vydáváno a patřilo mezi nejčtenější knihy té doby.Continue reading

Historie křesťanství a misie

Daniel Říčan: Pokračovatelé Martina Schneidera (následujících 50 let 1673 – 1723)

Velká legenda Martin Schneider, současník Komenského zemřel 1673 na rodné Moravě v Suchdole a je pohřben někde na současném katolickém hřbitově. Komenský, na jehož kázáni chodili Suchdolané do Hladkých Životic, zemřel o tři roky dřívContinue reading

Historie křesťanství a misie

Daniel Říčan: Legendární Martin Schneider ( ? – 1673)

Všechny obsáhlejší publikace o Moravských bratřích, především anglické, americké a německé, začínají vyprávěním o staré Jednotě a o Martinovi Schneiderovi ze Suchdolu, současníkovi J. A. Komenského, který i za doby protireformace a velkého pronásledování zbytkuContinue reading

Materiály

Co o mě říká Boží slovo

1.) Jsem úžasné stvoření Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, muže a ženu stvořil je. 1. Mojžíšova 1,27 Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň: podivuhodně jsemContinue reading

Rodina

František Krupička: Děti 6-12 let

Vychovávat dítě někdy pro rodiče znamená čelit nepříjemným překvapením. Například mohou přistihnout svého jinak normálního devítiletého syna, jak si zkouší obléci spodní prádlo své starší sestry. Pro rodiče, kteří jsou za běžných okolností zvyklí interpretovatContinue reading

Rodina

František Krupička: RODIČE + DĚTI = co mohou dělat společně?

Služba dětem v církvi je v neposlední řadě služba celé rodině. V Nedělní škole mají děti příležitost setkat se s Bohem, slyšet Jeho hlas, přijmout vizi pro své životy a najít své místo v těle Kristově, v církvi. Avšak stejněContinue reading

Rodina

František Krupička: TRESTÁNÍ DĚTÍ

Tímto článkem bych se chtěl dotknout citlivého tématu, kterým je trestání dětí. Jedná se o téma, které je opředené závojem tradic, zvyklostí, které se zásadně dotýká svědomí každého člověka, ovlivňuje jeho život a v neposlední řaděContinue reading

Rodina

František Krupička: Děti před pubertou

V poslední době sloužím hodně dětem, které se nachází těsně před pubertou (12, 13, 14 let) a jejich rodičům. Je to velice důležitý čas ve vývoji dětí, což je vyjádřeno již tím, že se oContinue reading

Rodina

Marie Frydrychová: Vztahy – nejbolavější území

Název článku snad ani nemusím obhajovat. Všichni to víme. Mezilidské vztahy je to nejbolestnější místo v naší společnosti. Problémy jsou na všech úrovních. V manželství, v rodině, na pracovišti, ve vládě, v církvi a hlavněContinue reading

Historie křesťanství a misie

František Krupička: Jan Hus – legenda kontra skutečnost

Postava Mistra Jana Husa bývá dávána do protikladu se svatým Janem Nepomuckým, který představuje pravověrné římské katolictví. Je pravdou, že už za svého života oba patřili k opačným pólům společnosti, ale ostře proti sobě stanuliContinue reading