Archiv autora: KingsKids

Dokumenty, Materiály

Rodinná večeře Páně (inspirace)

Žijeme v době, kdy je na rodinu a vztahy v ní vyvíjen veliký tlak, který chce do rodiny přinést rozdělení a zničit vztahy mezi jejími členy. Věřím, že Pán chce dělat v rodině pravý opak:Continue reading

Dokumenty, Historie křesťanství a misie, Materiály

Historie King´s Kids

Historie King´s Kids Hnutí King’s Kids International (KKI) začalo velmi prostě, a to tak, že malá skupina rodin a dětí začala uvádět do praxe několik veršů z Písma z 5. knihy Mojžíšovy 6, 6-8. V roce 1976 studovaliContinue reading

Dokumenty, Video

Generations of Destiny Video Series

Videa s vyučováním s Dale Kauffmanem, která se zabývají klíčovými na Božím slově založenými principy a strategiemi, které se ukázaly jako efektivní pro službu  dětem, mladým lidem a rodinám, aby byli vybaveni pro naplnění BožíContinue reading

Dokumenty, Materiály

Vánoční lekce

V tomto souboru je kompletní vánoční lekce určená pro službu dětem (můžete si z ní ovšem „vyzobat“, co se vám hodí): vanoce Obrázky k příběhu obsaženém v závěru lekce (seřazeny vzestupně): Obrázek verše k zapamatování:

Materiály

Tvořivé modlitby s dětmi

Modlitba je jednoduše řečeno rozhovor s naším úžasným tatínkem v nebi. Modlitba má být přirozená, jako dýchání. Zahrnuje: Uctívání – vyznávání – děkování – prosby – odpuštění – naslouchání – duchovní boj Při modlitbě můžete: zpívat –Continue reading

Materiály

Jak hledat Boha

Návod na „Pokojovou bohoslužbu“ Matouš 6,6: Ale ty, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, a když zavřeš dveře, modli se ke svému Otci, který je vskrytu. A tvůj Otec, který vidí vskrytu, ti odplatíContinue reading

Materiály

Svobodní lidé v církvi

Barbara Rüegger   V církevních komunitách je mnoho mladých, ale i starších svobodných lidí. Většina z nich si tento životní styl vědomě nezvolila, ale během svého života do něj tak nějak „vklouzla“. Církve často nejsouContinue reading

Proběhlé akce

Léto s King´s Kids England

Minulý rok jsem se rozhodla, že bych chtěla jet na prázdniny do Anglie, abych zlepšila svoji angličtinu. Přemýšlela jsem, že bych jela pracovat jako au pair, nebo na farmu trhat jahody. Chtěla jsem vědět, coContinue reading