Archiv rubriky: Dokumenty

Dokumenty, Video

Generations of Destiny Video Series

Videa s vyučováním s Dale Kauffmanem, která se zabývají klíčovými na Božím slově založenými principy a strategiemi, které se ukázaly jako efektivní pro službu  dětem, mladým lidem a rodinám, aby byli vybaveni pro naplnění BožíContinue reading

Dokumenty, Materiály

Vánoční lekce

V tomto souboru je kompletní vánoční lekce určená pro službu dětem (můžete si z ní ovšem „vyzobat“, co se vám hodí): vanoce Obrázky k příběhu obsaženém v závěru lekce (seřazeny vzestupně): Obrázek verše k zapamatování:

Materiály

Tvořivé modlitby s dětmi

Modlitba je jednoduše řečeno rozhovor s naším úžasným tatínkem v nebi. Modlitba má být přirozená, jako dýchání. Zahrnuje: Uctívání – vyznávání – děkování – prosby – odpuštění – naslouchání – duchovní boj Při modlitbě můžete: zpívat –Continue reading

Materiály

Jak hledat Boha

Návod na „Pokojovou bohoslužbu“ Matouš 6,6: Ale ty, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, a když zavřeš dveře, modli se ke svému Otci, který je vskrytu. A tvůj Otec, který vidí vskrytu, ti odplatíContinue reading

Materiály

Svobodní lidé v církvi

Barbara Rüegger   V církevních komunitách je mnoho mladých, ale i starších svobodných lidí. Většina z nich si tento životní styl vědomě nezvolila, ale během svého života do něj tak nějak „vklouzla“. Církve často nejsouContinue reading

E-knihy, Historie křesťanství a misie, Materiály

Paul Wemmer: HRABĚ ZINZENDORF A DUCH MORAVSKÝCH BRATŘÍ

Skvělá kniha o Moravských bratřích, která vystihuje ducha jejich probuzení. Dlužno podotknout, že v ní odborníci na historii Moravských bratří našli pár faktických chyb, ale myslím, že to jsou detaily, které nijak nesnižují vyznění knihy:Continue reading

Materiály

Co o mě říká Boží slovo

1.) Jsem úžasné stvoření Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, muže a ženu stvořil je. 1. Mojžíšova 1,27 Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň: podivuhodně jsemContinue reading