Archiv rubriky: Historie křesťanství a misie

Dokumenty, Historie křesťanství a misie, Materiály

Historie King´s Kids

Historie King´s Kids Hnutí King’s Kids International (KKI) začalo velmi prostě, a to tak, že malá skupina rodin a dětí začala uvádět do praxe několik veršů z Písma z 5. knihy Mojžíšovy 6, 6-8. V roce 1976 studovaliContinue reading

E-knihy, Historie křesťanství a misie, Materiály

Paul Wemmer: HRABĚ ZINZENDORF A DUCH MORAVSKÝCH BRATŘÍ

Skvělá kniha o Moravských bratřích, která vystihuje ducha jejich probuzení. Dlužno podotknout, že v ní odborníci na historii Moravských bratří našli pár faktických chyb, ale myslím, že to jsou detaily, které nijak nesnižují vyznění knihy:Continue reading

Historie křesťanství a misie

Daniel Říčan: Osudy knihy Martyrbuch

Archiv Jednoty bratrské v Ochranově – Herrnhutu, uchovává ve svých sbírkách mohutný foliant „Das grosse Martyr-Buch und Kirchen-Historien“Jde o dílo, jež popisuje utrpení francouzských evangelíků. Bylo mnohokrát vydáváno a patřilo mezi nejčtenější knihy té doby.Continue reading

Historie křesťanství a misie

Daniel Říčan: Pokračovatelé Martina Schneidera (následujících 50 let 1673 – 1723)

Velká legenda Martin Schneider, současník Komenského zemřel 1673 na rodné Moravě v Suchdole a je pohřben někde na současném katolickém hřbitově. Komenský, na jehož kázáni chodili Suchdolané do Hladkých Životic, zemřel o tři roky dřívContinue reading

Historie křesťanství a misie

Daniel Říčan: Legendární Martin Schneider ( ? – 1673)

Všechny obsáhlejší publikace o Moravských bratřích, především anglické, americké a německé, začínají vyprávěním o staré Jednotě a o Martinovi Schneiderovi ze Suchdolu, současníkovi J. A. Komenského, který i za doby protireformace a velkého pronásledování zbytkuContinue reading

Historie křesťanství a misie

František Krupička: Jan Hus – legenda kontra skutečnost

Postava Mistra Jana Husa bývá dávána do protikladu se svatým Janem Nepomuckým, který představuje pravověrné římské katolictví. Je pravdou, že už za svého života oba patřili k opačným pólům společnosti, ale ostře proti sobě stanuliContinue reading