Archiv rubriky: Rodina

Rodina

František Krupička: Děti 6-12 let

Vychovávat dítě někdy pro rodiče znamená čelit nepříjemným překvapením. Například mohou přistihnout svého jinak normálního devítiletého syna, jak si zkouší obléci spodní prádlo své starší sestry. Pro rodiče, kteří jsou za běžných okolností zvyklí interpretovatContinue reading

Rodina

František Krupička: RODIČE + DĚTI = co mohou dělat společně?

Služba dětem v církvi je v neposlední řadě služba celé rodině. V Nedělní škole mají děti příležitost setkat se s Bohem, slyšet Jeho hlas, přijmout vizi pro své životy a najít své místo v těle Kristově, v církvi. Avšak stejněContinue reading

Rodina

František Krupička: TRESTÁNÍ DĚTÍ

Tímto článkem bych se chtěl dotknout citlivého tématu, kterým je trestání dětí. Jedná se o téma, které je opředené závojem tradic, zvyklostí, které se zásadně dotýká svědomí každého člověka, ovlivňuje jeho život a v neposlední řaděContinue reading

Rodina

František Krupička: Děti před pubertou

V poslední době sloužím hodně dětem, které se nachází těsně před pubertou (12, 13, 14 let) a jejich rodičům. Je to velice důležitý čas ve vývoji dětí, což je vyjádřeno již tím, že se oContinue reading

Rodina

Marie Frydrychová: Vztahy – nejbolavější území

Název článku snad ani nemusím obhajovat. Všichni to víme. Mezilidské vztahy je to nejbolestnější místo v naší společnosti. Problémy jsou na všech úrovních. V manželství, v rodině, na pracovišti, ve vládě, v církvi a hlavněContinue reading

Rodina

Rodina a misie

Rodina, tak jak ji Bůh ustanovil, je svým řádem a systémem vztahů jedinečným nástrojem pro naplnění Božích plánů zde na zemi. Vzdělávací, sociální a legislativní systém odsouvají rodinu a její význam stranou, a není tomuContinue reading