Generations of Destiny Video Series

Videa s vyučováním s Dale Kauffmanem, která se zabývají klíčovými na Božím slově založenými principy a strategiemi, které se ukázaly jako efektivní pro službu  dětem, mladým lidem a rodinám, aby byli vybaveni pro naplnění Boží dokonalé vůle pro jejich životy. Videa jsou anglicky.

01. Discovering Destiny

02. Spectator or Contender?

03. Jesus´ View of Children

04. Igniting the Heart

05. Caller ID

06. Example – Experience – Explanation

07. Steps to Freedom

08. The Arrow

09. Portals of Promise

10. Medals of Honor

11. Grace First, Truth second

12. Family Celebration

13. Kingdom Living

KKI Generations Of Destiny (G.O.D) Overview