2013 – Misijní výjezd KK ČR v Polsku

Všichni jsme se v pořádku vrátili domů a věřím, že každý z nás může říci jen: Sláva Pánu! Když se ohlédnu zpět, tak mohu jen s vděčností konstatovat, že se naplnily Jeho věčné plány a věřím, že vše, co se během výjezdu událo, přinese věčné ovoce.

Zde je svědectví v angličtině: http://kingskidspl.blogspot.com/2013/07/tadausz-made-strong-together-our-kings.html

Zde je video: http://www.kingskids.cz/akce/probehle-akce/vzpominka-na-misijni-vyjezd-kk-do-polska-2013/