2022 – Kingdom Kids z Holandska

Kingdom Kids z Holandska byl historicky první misijní tým, který poctil návštěvou naši misijní základnu v Podskalí u Olomouce.

Naše rodina a rodina Řadových z Hradce Králové se k týmu připojila v Polsku na konferenci King´s Kids nazvanou Shine. Na tuto konferenci se v půlce července  2022 sjelo několik desítek týmů King´s Kids z celé Evropy (plus tým KK El Paso z USA). Společně jsme chválili Pána, hledali Jeho vůli a učili se od Něj, jak  šířit Boží království. Slovem sloužil většinou vzácný host Dale Kaufmann z USA – zakladatel hnutí King´s Kids, který pro svůj věk už do Evropy moc nelétá. Nyní ale prožil velkou naléhavost od Pána na tuto konferenci přijet. Pán chystá v tento čas v Evropě změny, které jsou srovnatelné s pádem Železné opony. Proto měla tato konference silný prorocký rozměr a osobně nás připravovala na časy, které přijdou. Velký důraz byl na to, že nestačí dělat dobré věci “pro Pána”, ale musíme se naučit dělat v “Něm a s Ním dohromady”.

Holandský tým naplnil náš dům životem a chválou! Společně jsme naslouchali Božímu hlasu a – hlavně skrze děti – nám Pán ukazoval kde a komu budeme sloužit. Například jedna holčička viděla obraz paní ve slunečních brýlích a v klobouku, kterou potom opravdu potkala a paní přijala Ježíše.

Na Pánův popud jsme se nenadále rozhodli jet do Ostravy a chválit Pána a přinášet Jeho království – na Masarykovo náměstí. Chvály, tanec a svědectví naplnily celý prostor. Měli jsme příležitost svědčit osobně mnoha lidem a modlit se s nimi. Neminuli jsme příležitost nakoupit nějaké jídlo bezdomovcům, donést jim ho a dát jim svědectví o Jeho lásce. Krátce jsme chválili a modlili se na místě, na kterém stávala ostravská židovská synagoga vypálená v roce 1939. Je zde památník 8000 ostravských Židů, kteří byli zavražděni během holokaustu.

Společně jsme prožívali silnou Boží přítomnost při přímluvách za náš národ. Zvláštní modlitební shromáždění jsme měli na místě, kde vyvěrá pramen těšíkovské kyselky. Pán nám ukazoval nejen prorocké vjemy o nadcházejícím probuzení, ale mluvil jasně, že žeň je již připravena.

To jsme zažili hlavně v Olomouci. Pán nám opakovaně ukazoval obrázek kašny v parku, tak jsme opravdu šli ke kašně a jedno odpoledne jsme tam strávili chválením a modlitbami. Park byl celkem vyprahlý a moc lidí tam nebylo. Přesto jsme pár lidem svědčili. Druhý den jsme šli poslušni Pánu na stejné místo a rozdělili jsme se do tří skupin: jedna skupina nepřetržitě chválila Pána, druhá chodila kolem a modlila se a třetí se bavila s lidmi. Boží přítomnost byla silná a opravdu jsme několik hodin bez zastávky mluvili a svědčili lidem, kteří byli otevření, modlili jsme se s nimi. Na druhém konci parku byl nějaký rockový festival, kde se zřejmě prezentovaly různé tatérské salóny. Parkem tedy procházeli do půli těla odhalení potetovaní chlápci a mnozí z nich slyšeli evangelium. Vrcholem všeho bylo, že jeden mladík byl tak dotčen Pánem, že se hned rozhodl, že Jej chce cele následovat a nechal se pokřtít ve vodě fontány. Kolem stála jeho rodina – polovina byla věřící a moc se radovala a polovina byla nevěřících a ti si ťukali na čelo.

S Holanďany jsme jeli ještě do Prahy, kde jsme měli skvělou evangelizaci na Václavském náměstí.

Cestou do Holandska mělo jedno auto vážnou dopravní nehodu – smetl je na dálnici nákladní automobil. V autě byli 4 lidé včetně vedoucí týmu. Přestože se auto dvakrát obrátilo přes střechu, vyvázli všichni bez vážných zranění. Sláva Pánu!

Video Shine: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=dL_41E77H0M&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2kKfACOFkLlC4taLE0-IL_exjW5dNYBGaHsamuQt5miuPhqMbQUYTs4OM

Několik svědectví z této misie je možno najít na našich FB stránkách: https://www.facebook.com/KingsKidsCr 

Video ze křtu ve fontáně v Olomouci:

Video ze křtu na koupališti v Bělkovicích: