2023: Go-Camp na Podskalí s misií v Bruntále

Nedovedu si představit misijní výjezd, který by se více zaměřil na návrat ke skutečným kořenům základních hodnot King´s Kids. Každý den bylo tím nejdůležitějším poznávat Ježíše, hledat Jeho vůli a být s Ním. Osobní ranní ztišení, přemýšlení nad Jeho Slovem v menších skupinách, společné chvály a modlitby a večerní ohlédnutí za tím, co On dělal v nás a skrze nás. Dělat věci s Ním je mnohem lepší než jen dělat věci pro Něj. Práce na Boží vinici, misie nebo evangelizace se nesmí stát cílem. Můžeme se zaměstnat mnohými bohulibými projekty a minout to nejdůležitější – být s Ním, poznávat Ho, hledat Ho, vidět Jeho skutky a vejít do nich. I když jsme udělali spoustu práce, tak v tom byl Jeho pokoj a odpočinutí.  Je to nepřenositelná osobní zkušenost, která se dá jen prožít! AŤ se více oslaví v našich životech!