Dětská církev/Kids Church

Děti potřebují stejné věci jako dospělí! Potřebují svoje shromáždění plné chvály, která je opravdu chválou a zároveň blízká jejich světu. Potřebují zažít Boží blízkost během uctívání a modliteb. Potřebují živé Boží slovo, které mění jejich postoje, motivy a mluví do jejich situací!

Jde o kompletní bohoslužbu pro děti různých věkových skupin obsahující živé chvály, modlitby, hry, vyučování z Bible, názorné příklady, svědectví, příběhy a aplikace do života dětí. Dle potřeby jsou děti rozděleny do tří skupin: předškoláci, školáci a mladší mládež (10-13 let). Dětská církev vychází z principů a praxe služby Metro Ministries International (Bill Wilson, New York)

Children need the same things as adults! They need their meeting full of praise, which is truly praise and at the same time close to their world. They need to experience God’s closeness during worship and prayer. They need the living Word of God that changes their attitudes, motives, and speaks into their situations!