Základna KK ČR/KK ČR Base

S Boží pomocí jsme začali budovat základnu pro aktivity King´s Kids ČR. Základna KK ČR byla oficiálně zařazena do sítě podobných základen celosvětového hnutí YWAM (Youth With A Mission) a bude sloužit mezidenominačně k těmto účelům:

– Misijní a tréninkové tábory KK
– Rodinné tábory a víkendové aktivity pro všechny generace
– Programy v rámci Preteens strategy
– Zázemí pro zahraniční misijní týmy KK a jiných organizací
– Biblické školy a semináře
– Celoroční aktivity pro děti a mládež
– Misijní příležitosti a zázemí pro  zahraniční misionáře
– Individuální služba rodinám
– Odpočinkové pobyty pro služebníky

Pro více informací nás kontaktujte zde: https://www.kingskids.cz/kontakt/

 

With God’s help, we started to build a base for King’s Kids Czech Republic activities. The King´s Kids Czech Republic base will be officially included into the worldwide YWAM bases network within the YWAM (Youth With A Mission) movement and shall serve interdenominationally for the following purposes:

– Mission and training KK camps
– Family camps and weekend activities for all generations
– Preteens strategy programs
– Base for KK (and others) mission teams from abroad
– Bible Schools and Seminars
– All year round activities for children and youth
– Missionary opportunities and facilities for foreign missionaries
– Individual service to families – healing  relationships, finding and consolidating vision  and God’s calling
– Retreats for servants
– Recreation of families, especially the socially disadvantaged

Please contact us for more information: https://www.kingskids.cz/kontakt/