Domácí rodinná bohoslužba

Tato má slova si vložte do srdce a do své duše, přivažte si je jako znamení na ruku a ať jsou jako pásek na čele mezi vašima očima.
Budete jim vyučovat své syny a rozmlouvat o nich, ať budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, ať budeš uléhat nebo vstávat.

5. Mojžíšova 11, 18-19

Chci Vás povzbudit, abyste si udělali se svými dětmi domácí bohoslužbu. Věřím, že Ježíš chce – zvlášť v tuto dobu – navštívit rodiny zvláštním způsobem. Vím, že v každé věřící rodině jsou jiné zvyky a podmínky, sourozenecké konstelace, jiné potřeby a tradice. Další řádky tedy berte ne jako návod, ale spíše jako inspiraci od někoho, kdo se snaží vést své vlastní děti ke Kristu.

Co by mohla rodinná bohoslužba obsahovat:

Téma: Je vždycky dobré vybrat si nějaké téma, kterému se poté mohou přizpůsobit všechny části bohoslužby. Na internetu je množství materiálů, které je možno použít nebo se jimi nechat inspirovat, Zde jsou zdarma k dispozici materiály, které používají v Metro Ministries V New Yorku (Bill Wilson) součástí materiálů je vždy wordovský soubor s lekcí (z té si můžete “vyzobat”, co se vám hodí), obrázek s veršem z Bible a obrázky k příběhu na konci lekce.

https://www.kingskids.cz/lekce-pro-nedelni-skoly-a-besidky/

Modlitba: Do modlitby je dobré zapojit všechny zúčastněné. Je moc dobré se modlit navzájem jedni za druhé. Existuje mnoho způsobů, jak komunikovat s Bohem. Zde je malá inspirace:

https://www.kingskids.cz/tvorive-modlitby-s-detmi/

Chvály: Chvály jsou Bohem daný způsob, jak se Bohu přiblížit a často se během nich projevuje Boží přítomnost. Dle možností je velmi dobré do nich zapojit děti – ať už použitím různých hudebních nástrojů nebo “ukazováním”. Zde je k dispozici několik dobrých chval:

https://www.kingskids.cz/ukazovaci-chvaly/

Hry: Ačkoli to nevypadá moc duchovně, je moc dobré si s dětmi pohrát. Mnohokrát jsem prožil, jak společné hry uvolnily atmosféru a přinesly radost a požehnání. Spousta her se může velmi dobře uzpůsobit tématu bohoslužby a stanou se tak dobrou aplikací. Zde je mnoho her, které můžete použít:

https://www.kingskids.cz/hry-pro-deti/

Uctívání: Je čas, kdy můžeme naslouchat Pánu. Můžeme si třeba pustit nějakou pomalejší uctívací chválu, lehnout si na zem, zavřít oči a čekat na Ducha svatého. Nebo si před Ním kleknout. Je to chvíle ztišení a odevzdání se, užívání si Jeho přítomnosti.

Úvod kázání: Krátce představit téma. Silné je začít nějakým osobním svědectvím.

Verš k zapamatování: Verš z Bible, který souvisí s tématem – je dobré se jej společně naučit nazpaměť.

Vyučování z Bible: Zvlášť předškolní děti mají rády příběhy. Téma lze myslím vždy podpořit nějakým příběhem z Bible. Velmi příhodná chvíle na puštění videa nebo lze použít obrázkovou Bibli. Nebo společně zahrát scénku, loutkové divadlo…. atp.

Názorné příklady: Každé téma lze rozvést a demonstrovat nějakými názornými příklady (viz. lekce z Metro Ministries)

Příběh ze života: Může se jednat o osobní svědectví nebo lze použít jakýkoli příběh (i ten obsažený v lekcích Metro Ministries), který přiblíží aplikaci tématu dětem a všem přítomným. Příběh by měl směrovat zúčastněné ke změně smýšlení – pokání.

Modlitba: Závěrečná modlitba není jen jakousi “předpokládanou tečkou” za bohoslužbou. Je to příležitost obrátit se k Pánu s prosbou o milost, aby sdílené Slovo zůstalo v našich srdcích a přineslo ovoce do budoucna.

Výtvarné aktivity: Spojené s tématem určitě pomohou s aplikací tématu nebo prostě jen pomohou si téma a Slovo lépe zapamatovat. Společná tvorba rodičů s dětmi je velmi hodnotný čas 🙂

Zde jsou další odkazy, které vám mohou být nápomocny:

https://www.kingskids.cz/video-inspirace-k-domaci-veceri-pane/

https://www.kingskids.cz/jak-hledat-boha/

https://www.kingskids.cz/jak-delat-detskou-cirkev/

https://www.kingskids.cz/modlitebni-prochazky/

https://www.kingskids.cz/category/dokumenty/

Pár fotek z bohoslužeb u nás doma:

One thought on “Domácí rodinná bohoslužba

Comments are closed.