Evropská konference KKI 2021 ve Francii

Na konci října 2021 se ve Francii setkalo mnoho národních vedoucích a klíčových lidí KK z celé Evropy.

Společně jsme uctívali Pána, hledali Jeho vůli a naslouchali Jeho hlasu.

Během několika dní, jsme spolu znovu objevovali poklad, který jako hnutí máme v našich 8 základních hodnotách KKI. Dělo se to mnohdy zábavným a kreativním způsobem. Pokud slyšíme Jeho hlas, poslechneme Jej a děláme, co říká, to nám dá život. Naše projekty a aktivity nejsou naším cílem – vše vychází z toho, co nám On zjevuje i skrze hodnoty, které nám jako hnutí dal.

V případě, že jste nemohli být s námi ve Francii, chceme vám jen připomenout, že termíny pro Shine v létě 2022 jsou již potvrzeny. Mega kemp se bude konat v Polsku od 15. do 19. července a odtud se týmy rozšíří do mnoha zemí Evropy. Poznamenejte si prosím data do svého deníku a modlete se, abyste příští léto přivedli tým z vašeho národa. Nebo se prosím modlete, jestli Pán chce, abyste nějaký misijní tým pozvali.

Poslechněte raději mě a jezte, co je dobré, potěšte svou duši lahodným pokrmem. Nakloňte ucho a pojďte ke mně, poslouchejte a živi budete. Věčnou smlouvu chci s vámi uzavřít, potvrdit lásku, již jsem Davidovi zaslíbil. Hle, učinil jsem ho svědkem pro lidi, aby vedl a učil zástupy. Hle, zavoláš národy, které neznal jsi, a národy, jež tě neznaly, k tobě poběží kvůli Hospodinu, tvému Bohu, kvůli Svatému izraelskému, jenž tě oslaví.

Izajáš 55, 2-5