Generations of Destiny Video Series

Videa s vyučováním s Dale Kauffmanem, která se zabývají klíčovými na Božím slově založenými principy a strategiemi, které se ukázaly jako efektivní pro službu  dětem, mladým lidem a rodinám, aby byli vybaveni pro naplnění Boží dokonalé vůle pro jejich životy. Videa jsou anglicky.

KKI Generations Of Destiny (G.O.D) Overview

https://www.youtube.com/watch?v=TNhgP6qST2s

01. Discovering Destiny

https://www.youtube.com/watch?v=joTlzsKFK_U

02. Spectator or Contender?

https://www.youtube.com/watch?v=ZqcvFfqoJb0

03. Jesus´ View of Children

https://www.youtube.com/watch?v=GHALVgEi5ls

04. Igniting the Heart

https://www.youtube.com/watch?v=GHALVgEi5ls

05. Caller ID

https://www.youtube.com/watch?v=beWGd1To2vg

06. Example – Experience – Explanation

https://www.youtube.com/watch?v=D4E16LpsWxA

07. Steps to Freedom

https://www.youtube.com/watch?v=fQIluRVYl5E

08. The Arrow

https://www.youtube.com/watch?v=twbjPg9_2cs

09. Portals of Promise

https://www.youtube.com/watch?v=PGgfnYYeluM

10. Medals of Honor

https://www.youtube.com/watch?v=DIGIwDziYF8

11. Grace First, Truth second

https://www.youtube.com/watch?v=WDeHFsgcFbo

12. Family Celebration

https://www.youtube.com/watch?v=5MDjw00qoHA

13. Kingdom Living

https://www.youtube.com/watch?v=SgrWBYnkY7w&t=13s