Inspirace pro vánoční rodinnou bohoslužbu

Přípravy:

– Texty chval
– Příprava na počítači 3 mini-videí Youtube vztahujících k narození Ježíše:
https://www.youtube.com/watch?v=EhVSCs9P_8A
https://www.youtube.com/watch?v=HXLMIA9iPFM
https://www.youtube.com/watch?v=8UJigiJjbl4
– O Betlémské „hvězdě“:
https://youtu.be/XyjLJeM9-bU?t=264 (od času 4:24 až po 11:04)

– Vytisknout text Lk 2,1-20 – pro každého účastníka
– Tužka, příp. pastelky, mobilní telefony, bible
– Soutěž v kahootu:
https://create.kahoot.it/share/vanoce-short-version/61a8d1f7-4c27-4d7b-ac7a-95f9ae6af261

Průběh:
– 2-3 chvály na začátek (příp. promítat texty), s malými dětmi zařadit i nějakou ukazovací
– Přečíst příběh z Lukášova evangelia Lk 2,1-20 – z bible, příp. z telefonu (malé děti mohou sledovat v dětské bibli)
– Pustit 3 minividea – příběh o narození JK (odkazy – viz výše)
– Rozdat vytisknuté texty z tohoto místa v písmu – rozdělit role (zeptat se) – kdo chce být:
         – Vypravěč
         – Andělé
         – Pastýři
– Nyní budeme sledovat text a každý bude číst svoji roli (vypravěč nejvíce :D), „svoje místo“ budou pak číst andělé a pastýři.
– Oblíbené místo: každý si tužkou vyznačí 1 verš místo, které ho z toho příběhu oslovilo. Po chvíli do kolečka povídáme, co jsme si vybrali a proč.
– Vyplnění poznámek pod textem k:
          – What (co), Who (kdo), When (kdy), How(jak), Where(kde)
– Každý si k uvedenému napíše, co z textu vyčetl
– Posléze opět postupně projdeme.
– Malé děti mohou u těchto aktivit kreslit vánoční příběh na papír.
– Pustit o Betlémské hvězdě (astronomický pohled na věc) + biblický příběh – z Biblických pátrání (odkaz – viz výše)
– Vánoční Kahoot – účastníci se přihlásí pomocí mobilního telefonu k vánočnímu Kahootu

Hezký rodinný čas přejí Řadovi

PS: Uvedené je pouze námět – byl použit s dětmi ve věku 14, 12, 5. Každý si může přizpůsobit.

Přiložené soubory pdf:

Rodinná bohoslužba – narození Ježíše – příloha

Vánoční rodinná bohoslužba – námět