Jak hledat Boha

Návod na „Pokojovou bohoslužbu“

Matouš 6,6: Ale ty, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, a když zavřeš dveře, modli se ke svému Otci, který je vskrytu. A tvůj Otec, který vidí vskrytu, ti odplatí zjevně.

  1. Urči si 20 minut během týdne, kdy budeš o samotě hledat Boha. Vezmi si s sebou Bibli, něco na psaní/kreslení a deník, kam si budeš psát/kreslit, to, co k tobě bude Bůh mluvit.
  2. Nejdříve připrav své srdce: můžeš Boha chválit a modlit se, aby k tobě Bůh mluvil, aby ti Duch svatý ukázal, co ti Bůh chce skrze verše z Bible chce říct.
  3. Najdi si příslušný verš v Bibli a několikrát ho nahlas přečti.
  4. Přemýšlej chvíli nad veršem. Můžeš si odpovědět třeba na tyto otázky:

Co tento verš říká – o tom, jaký je Bůh?

  • o tom, co Bůh po mě chce?
  • o tom, z čeho má/nemá Bůh radost?
  • a jak může ovlivnit můj život?
  1. Do deníku napiš/nakresli odpovědi na tyto otázky nebo co ti Bůh skrze tento verš řekl.
  2. Nezapomeň Bohu poděkovat za Bibli a za to, že ti dává moudrost k jejímu pochopení.

Soubory ke stažení:

Návod na cteni bible

verše na pokojové bohoslužby