Každodenní osobní ztišení během misie v Suchdole nad Odrou 2019

Každý den tábora jsme vyzvali všechny účastníky misie, aby si po snídani udělali čas, kdy si budou sami číst v Bibli a modlit se. Nijak jsme to nekontrolovali, ale během misie zaznělo několik svědectví, jak k dětem Bůh během těchto chvil mluvil.

Pro prťata si každý den připravili ztišení Michal a Martina Řadovi. Jindra na to do teď vzpomíná!

            

Předškoláci měli ztišení v altánku na zahradě s Katkou Šafrovou:

     

 

Zde je svědectví Justýny Krupičkové (11 let):

“Když jsem při ztišení četla verše z Izajáše 6, 1-3, tak mě to vůbec nedávalo smysl. Tak jsem se modlila, aby mi Bůh pomohl tomu porozumět. Potom jsme si všimla, že jsem při otočení stránky pokračovala ve čtení jinde, než jsem měla. Když jsem to přečetla správně, tak to bylo jasné 🙂 “

Dorotka Krupičková (8 let) měla jedno ztišení s maminkou na hřbitově. Tento obrázek byl výsledkem jejich přemýšlení nad Božím slovem:

Jen pro připomenutí zde jsou verše, nad kterými jsme se zamýšleli:

Koloským 3, 16-17

Marek 10, 28-30

Malchiáš 3, 24 (V některých překladech toto označení nefunguje, ale je to poslední verš Staré smlouvy)

Zjevení 12, 11

Jan 17, 13-19

Izajáš 6, 1-4

Žalm 133