Kdo jsme

Vize KK v ČR:


Naším cílem je vést děti, mládež a rodiny na celém světě k poznání Boha na základě osobní zkušenosti, přinášet Mu radost a společně usilovat o to, aby jej poznali všichni lidé.

 

Hodnoty:


 1. Vztah s Bohem: mít osobní, intimní vztah s Bohem a přinášet Mu radost.
 2. Učednictví: učednictví v kontextu každodenního života.
 3. Duchovní kapacita: životní poslání a duchovní kapacita dětí a dospívajících.
 4. Propojení generací: význam rodiny a propojení generací.
 5. Týmové vedení: rozhodování a vedení na základě spolupráce a vzájemné
  podpory skupiny lidí, kteří se zavázali k plnění úkolu vyplývajících z pozice
  vedoucího.
 6. Misijní výjezd: Spolecně usilovat o to, aby Ježíše mohli poznat všichni lidé a
  aby se Jeho království šířilo do všech oblastí společnosti po celém svetě.

V tomto souboru můžete najít základní principy a hodnoty KK. Je to pracovní překlad, který bude časem doveden k dokonalosti

Radka – KKI Values and Principles

 

KK vision in the Czech Republic:

Our goal is to guide children, youth and families around the world to know God through personal experience, to bring joy to Him and to work together so that all people know Him.

Values:

 1. Relationship with God: Have a personal, intimate relationship with God and bring joy to Him.
 2. Discipleship: discipleship in the context of everyday life.
 3. Spiritual capacity: life mission and spiritual capacity of children and adolescents.
 4. Linking the generations: importance of family and interconnection of generations.
 5. Team leadership: We believe teamwork at every level of leadership provides wisdom, safety and creativity.
 6. Reaching out: Working together to make Jesus know to all people and spread His kingdom to all areas of society all over the world.

History of the King´s Kids International: https://www.kkint.net/who-we-are/history-kings-kids