Letní misijní boot-camp a misijní výjezdy v roce 2021

V době od 13. do 22. srpna 2021 chceme zorganizovat Misijní Boot-Camp: přípravný tábor spojený s misijními výjezdy po vlastech Českých a Moravských. Chceme zorganizovat tři týmy, které budou mít společnou přípravu a poté vyrazí na misii na různá místa. Protože se jedná o vnitrostátní misii, chceme tuto akci otevřít i pro věřící rodiny (děti, mládežníky, dospělé, seniory – všechny generace), všechny, kteří nemají misijní zkušenosti a nikdy neprožili misie v rámci King´s Kids. Věříme, že zvláště v této době nás Pán volá, abychom byli součástí naplnění Velkého poslání – jít s evangeliem ke ztraceným lidem. Pokud věříte, že Pán otevírá tuto příležitost právě pro Vás, tak nás prosím kontaktujte na adrese: frantisekk@slovozivota.cz