Misijní tým z Polska, Ruda Śląska a okolí

Na začátku října 2023 k nám zavítala speciální misijní skupina z Polska. Speciální proto, že v ní převládali bratři a sestry seniorského věku. Během příprav tým bobtnal a bobtnal, až přijelo 21 lidí. 

Cestou k nám navštívili Muzeum moravských bratří v Suchdole nad Odrou. Z pozdějších hovorů jsem pochopil, že se některých lidí z týmu Pán na tom místě mocně dotkl. Kdo jste tam ještě nebyli, tak si to nenechte ujít:

https://www.moravian.cz/Muzeum.aspx

Po ubytování a obědu  tým vyrazil na modlitební procházku po Olomouci. Večer jsme měli první společné shromáždění.

Druhý den jsme se během ranních modliteb a uctívání mohli sdílet s týmem, jak tady žijeme a co děláme, abychom naplnili Boží vizi pro naše životy a toto místo. Tým potom vyrazil do Olomouce, kde měl na Horním náměstí pouliční evangelizaci s chválami, kázáním, osobními hovory a sdílení Nových zákonů. Těch nakonec rozdali asi 80 ks.

Pro mnohé lidi z týmu to byla první zkušenost s misií v jiném národě. Věříme, že se během výjezdu setkali s Pánem čerstvým způsobem, ochutnali Jeho dobrotu, pomazání a moc evangelia. Odjížděli rozzáření jako žárovičky 🙂