Misijní výjezd s dětmi do Suchdola nad Odrou 2020

Po loňské skvělé zkušenosti z misijního výjezdu v Suchdole s Krupičkovými a jejich skupinou Kings kids z Brna nám Pán položil na srdce vyrazit s dětmi z Hradce Králové z Křesťanského centra Živá řeka.
Vyjeli jsme tak v sobotu 4. července dopoledne. Zázemí k ubytování nám poskytla místní církev ČCE na zdejší faře se dvorem a super zahradou – letos i s řádnou dávkou komárů, kteří se po nedávném vylití Odry přemnožili a doslova ženili :D.
Hned v neděli jsme se mohli zúčastnit bohoslužby, kde jsme mohli posloužit chválami a také společně s dětmi přinést hudebně pohybovou chválu „Give Thanks“, která v kostelní akustice i atmosféře podtrhovala vděčnost Bohu. Odpoledne jsme pak s poutavým vyprávěním místního br. Říčana naslouchali historii Moravských bratří a jejich misijních výpravách do celého světa – to vše v místním muzeu Moravských bratří.
Pondělí bylo ve znamení tréninku, ale i rozdávání letáků na středeční akci spojených s modlitbami za město. Modlitbami jsme nešetřili ani večer na nedaleké rozhledně „Olšová“, protože další část týdne již měla být věnována aktivní službě.
V úterý jsme vyrazili do místního domova s pečovatelskou službou. Vzhledem k aktuálním opatřením jsme se rozhodli akci uskutečnit venku. Bylo nádherné vidět, jak se Bůh dotýká místních seniorů a dává tak dohromady generace, které se ďábel snaží rozdělit. Dostali vyrobené dárky i svou bibli s věnováním. Místní – zejména babičky – byly velmi dotčené a na místě i později v týdnu nás nečekaně doslova zahltily různými dárky! Odpoledne s námi br. Pír z ČCE provedl prohlídku místního kostela i návštěvu kostelní věže, jejích ochoz je 40 m nad zemí.
Středa byla zaměřená na rodiny a děti – poblíž místního fotbalového hřiště vystoupily děti s připraveným programem a chválami a následně si mohli všichni účastníci užít doprodaných atrakcí, jako bylo vyrábění vějířů, záložek, zatloukání hřebíků, malování na tvář, florbal, friesbee, petangue a další! Každý mladý účastník mohl dostat i dětskou či týňáckou bibli. Na místní poměry přišlo i nečekané množství účastníků a bylo hezké, že Bůh pozdržel déšť, takže celé gróóó akce molo proběhnout na suchu. Byli jsme mnohdy i svědky toho, kdy např. při povídání u vyrábění padaly různé pózy a děti byly otevřené.
Ve čtvrtek jsme vyrazili do Štramberka, kde na nás čekala jak Trúba, tak i typické štramberské uši :D! Na cestě zpátky jsme na pozvání místního křesťanského sboru Kristiána Davida v Ženklavě mohli vystupovat na místním hřišti a udělat obdobnou akci jako v Suchdole. Kdo nepoznal sestru Bohunku ze Ženklavy, která tento sbor ve svých více než 80 letech založila, tak se musí do Ženklavy určitě vypravit, protože určitě nezůstane stejný. Místní sbor byl také neuvěřitelně pohostinný, takže jsme se ještě před vystoupením měli téměř jak v ráji 😀 (frgály, šneci, …)! Myslím, že o to větší požehnání Bůh na místní hřiště dával. Po vystoupení a dalším čase super atrakcí a zábavy pro děti přijela v závěru akce nečekaně ještě druhá vlna účastníků, takže nakonec jsme ještě znovu rozběhli některé taneční chvály a na místě pobyli delší čas a bylo to opravdu moc moc dobré – jakoby předvečer ženklavského probuzení :D!
Večery nám zpestřovalo promítání dokumentů o Moravských bratrech či nějaký ten křesťanský film, rána pak zase čas nad biblí po skupinkách i společná shromáždění.
Pátek již byl ve znamení společného závěru, uklízení a balení a během odpoledne jsme tak vyrazili zpátky.
Jsme nesmírně vděčni Bohu, který se o nás hezky postaral a vše připravil, místní církvi ČCE, že nám poskytla zázemí, Bohunce i Kamile ze Ženklavy a jejich úžasnému přijetí a pohostinnosti, Honzu Bícovi z nakladatelství Samuel, který nás zásobil dětskými biblemi, Pepu Kočnarovi z organizace Gideon International, který nás zásobil biblemi pro „velké“, manželům Krupičkovým z Kings kids, že nás loni na obdobnou akci pozvali a prošlapali cestu, Kings kids jako celku za úžasné inspirace (např. na loňské podzimní konferenci v Německu), i celému týmu z KC Živá řeka – dětí i dospělých, které Bůh skvěle spojil v jeden tým, a jsme rádi, že právě Bohu za to vše náleží chvála. Věříme, že je to jen krůček a ochutnávka dalších věcí, které má pro všechny generace připravené.