Misijní výjezdy/Outreaches

Jedná se o krátkodobé misijní výjezdy, kterými otevíráme dveře pro mezigenerační misijní dobrodružství. Ačkoli je tato misie určená hlavně pro děti a mládež, povzbuzujeme rodiče a prarodiče, aby se zúčastnili pokud možno se svými dětmi – jako celá rodina. Zapojením všech generací se v týmu vytváří unikátní rodinná a bezpečná atmosféra. Při evangelizačních aktivitách je také velkým svědectvím pro nevěřící, jak mohou všechny generace fungovat dohromady. Misie se skládá z přípravné fáze a následných evangelizačních aktivit. Misijní výjezdy se liší svojí délkou – během roku organizujeme „víkendovky“ a o letních prázdninách trvá misie přibližně dva týdny. Misie pořádáme jednak v rámci ČR, ale také vyrážíme do zahraničí (Polsko, Slovensko, Rakousko, Rumunsko, Ukrajina). Evangelizační aktivity jsou různé: programy v dětských domovech, v domovech pro seniory, nemocnicích, modlitební procházky, pouliční evangelizace, programy pro rodiny s dětmi na dětských hřištích, shromáždění pro všechny generace v církvích nebo také praktická pomoc dle potřeby.

 

We are opening the door for an intergenerational missionary adventure.