Projekt El Paso

Už dlouhá léta toužíme najít místo, na kterém bychom mohli budovat základnu King´s Kids v ČR.

Na podzim roku 2018 jsme zjistili, že je na prodej nemovitost v blízkosti Olomouce, která již několik let sloužila jako základna pro křesťanské aktivity. Poté, co jsme si místo prohlédli, a po zralé úvaze bychom chtěli tuto nemovitost koupit, přestěhovat se tam a budovat zde základnu KK. Misionáři, kteří tuto nemovitost vlastní, by byli rádi, kdyby i nadále sloužila Božímu království a chtějí nám ji prodat. 

Do léta roku 2020 bychom chtěli shromáždit dostatek financí na zakoupení tohoto objektu. Protože se jedná o částku v řádech miliónů korun, prosíme touto cestou o podporu – nejenom finanční, ale také modlitební a praktickou. 

Základna KK ČR by byla oficiálně zařazena do sítě podobných základen celosvětového hnutí YWAM (Youth With A Mission) a sloužila by mezidenominačně k těmto účelům:

  • Misijní a tréninkové tábory KK
  • Rodinné tábory a víkendové aktivity pro všechny generace
  • Programy v rámci Preteens strategy (programy pro děti před pubertou, s rodiči i bez nich)
  • Zázemí pro zahraniční misijní týmy KK a jiných organizací 
  • Biblické školy a semináře (i pod záštitou University Of The Nations: Disciple Training School – DTS, Principy pro práci s dětmi a mládeží – PCYM, a jiné)
  • Celoroční aktivity pro děti a mládež (Dětská církev, Danielovy modlitební skupiny)
  • Misijní příležitosti a zázemí pro zahraniční misionáře
  • Individuální služba rodinám – uzdravení vztahů, nalezení a upevnění vize a Božího povolání
  • Odpočinkové pobyty pro služebníky
  • Rekreace rodin, hlavně sociálně slabších

Pokud máte nějaké otázky, napište nám prosím na: info@kingskids.cz

Informace o bankovním účtu a Pay Pal jsou zde: http://www.kingskids.cz/kontakt/

Pro podporu tohoto projektu prosím používejte variabilní symbol 2020 nebo poznámku “El Paso”.

První fáze projektu je transformace spolku King´s Kids ČR na ústav King´s Kids ČR:

Projekt

Napsat komentář