Rodinná večeře Páně (inspirace)

Žijeme v době, kdy je na rodinu a vztahy v ní vyvíjen veliký tlak, který chce do rodiny přinést rozdělení a zničit vztahy mezi jejími členy. Věřím, že Pán chce dělat v rodině pravý opak: Chce, aby rodina byla místem, kde je ustanoveno Jeho neotřesitelné království. Místem, kde jsou zdravé vztahy, plné milosti a pravdy – Jeho lásky.

Věřím, že jedním z důležitých nástrojů, jak toho dosáhnout, je společná rodinná Večeře Páně.

V tomto souboru můžete najít inspiraci:

Vecere Pane

One thought on “Rodinná večeře Páně (inspirace)

Comments are closed.