Rodinné tábory/Family Camps

Tato aktivita je primárně určená pro věřící rodiny s dětmi. Program tábora má pomoci v posílení a uzdravení vztahů v rodině, inspirovat rodinu k společnému hledání Boha a Jeho vůle, jak se společně modlit, společně dávat, společně odpočívat, společně sloužit Bohu, pomoci každému v rodině nalézt svoje místo…. Dopolední mi aktivitami prochází rodina jako jeden tým, odpoledne jsou volnější, určená k rekreaci, odpočinku, sportům, výletům, atp. Dlužno podotknout, že povzbuzujeme k účasti i neúplné rodiny (například matky s dětmi), které citlivě zařazujeme do programu.

 

Activity designed primarily for families with children, but all generations can participate together.