Semináře/Seminars

Seminář: King´s Kids

Seminář pro všechny, kteří chtějí uvidět děti kolem sebe Božíma očima, kteří chtějí objevit duchovní potenciál, který v dětech je, a kteří chtějí pomoci dětem vejít do Božích plánů pro jejich životy.

Seminář: Jak dělat dětskou církev?

Seminář určený lidem, kteří slouží dětem v církvi, v nedělní škole, besídce nebo například v klubech pro děti.

Seminar: King´s Kids

A seminar for all who want to see the children around them through the eyes of God, who want to discover the spiritual potential that exists in their children, and who want to help children enter God’s plans for their lives.

Seminar: How to Make a Children’s Church?

A seminar for people who serve children in the church, Sunday school, children´s groups or children’s clubs.