Tvořivé modlitby s dětmi

Modlitba je jednoduše řečeno rozhovor s naším úžasným tatínkem v nebi. Modlitba má být přirozená, jako dýchání. Zahrnuje:

Uctívání – vyznávání – děkování – prosby – odpuštění – naslouchání – duchovní boj

Při modlitbě můžete: zpívat – modlit se a zpívat v jazycích – tancovat – pochodovat – mávat praporem, šátkem, mečem – používat duchovní dary – postit se – modlit se se zavřenýma očima.

Můžete: sedět – stát – klečet – smát se – plakat – natáhnout se na zem – psát – kreslit – psát deník – hrát hry – objímat polštář nebo měkkou hračku – dívat se na mapu – klečet u kříže – číst knihu – poslouchat hudbu – udělat si modlitební procházku (změna společnosti, města, národa).

Životní styl je jednoduše: Přemýšlet nad myšlenkami, které směřují k Bohu.

Modlitební nápady:

Modlitební stanoviště:

Pokud máte ve skupině více než 6 dětí, rozdělte je do skupin po 5 až 6 dětech. Tak se dostane na každého, kdo se bude chtít modlit. Po místnosti připravte několik modlitebních stanovišť. Na každém stanovišti stráví děti asi 5 minut a potom se na daný signál přesunou na další stanoviště. Na každém stanovišti mějte jiný modlitební bod a jiný způsob modliteb.

Modlitební karty:

Na tvrdší papíry napište modlitební požadavky. Dítě si vybere kartu a modlí se. Můžete také použít fotografie nebo obrázky. Na kartách můžete mít misionáře, za které se chcete modlit, vedoucí v církvi, fotky, které vyjadřují potřeby lidí nebo děti mohu přinést fotky svých kamarádů, kteří potřebují poznat Ježíše.

Modlitební kruh:

Z kartónu vyrobte velký kruh, do jehož středu přišpendlete „ručičku“ jako u hodin. Kruh rozdělte do výsečí, z nichž každá bude reprezentovat nějaký modlitební požadavek. Do každé výseče můžete umístit i obrázky, které se vztahují k modlitbám: hladové děti, chudé děti, děti bez domova, nemocné děti, oběti války, zneužité děti, atd. Děti roztočí ručičku a modlí se za věc, na kterou ručička ukáže.

Modlitba nad novinami:

Každému dítěti dejte list novin a dejte jim za úkol najít v nich něco, za co se mohou modlit. Potom každé dítě řekne, za co se chce modlit a pomodlí se.

Modlitební obrázky:

Buďto nakreslete obrázek ke každému modlitebnímu bodu nebo ať děti sami nakreslí, za co by se chtěly k danému tématu modlit.

Korejská modlitba:

Mluvte o tématu, za které se chcete modlit. Potom vysvětlete dětem, že například v Koreji se věřící modlí zároveň a nahlas. Na daný signál se děti mají začít nahlas modlit a na daný signál se modlit přestanou.

Chytací modlitba:

Kupte balón, který má na sobě mapu světa (glóbus). Házejte si balón a kdo ho chytí, pomodlí se rychle za zemi, na kterou mu padne ruka. Můžete také na plážový balón napsat modlitební požadavky do různých barevných výsečí a modlit se stejným způsobem.

Modlitební poklady:

Poschovávejte po místnosti zabalené „poklady“. Děti hledají poklady (může v nich být také nějaká sladkost) a když je najdou, pomodlí se za modlitební požadavek, které poklady obsahují.

Modlitební balónky:

Umístěte modlitební požadavky do nafouknutých balónků. Dítě musí balónek prasknout a modlí se za to, co uvnitř najde. Můžete také napsat modlitební požadavky na balónky a vypustit je mezi děti do místnosti.

Modlitby nad hrou:

Použijte vhodnou deskovou hru – nebo vytvořte vlastní. Každý hází kostkou a pokaždé, když figurka sedne na pole, které představuje nějaký modlitební bod, dítě, které házelo, se modlí.

Modlitba na hudebních židlích:

Klasická hra „židličky“ obohacená o modlitební požadavky umístěné na židlích. Když přestane hrát hudby, děti si rychle najdou volnou židli, přečtou si modlitební bod a všechny zároveň se nahlas modlí (korejský způsob). Po každém kole odstraňte jednu židli – dítě, na které nezbude místo, vypadá.

„Papírková“ modlitba:

Každé dítě dostane bonbón, lízátko nebo žvýkačku, zabalenou do papírku, který se dá trhat. Děti se modlí za dané modlitební požadavky, zatímco cucají sladkost. Během modlitby se snaží papírek od bonbónu roztrhnout tak, aby z něj vznikl co nejdelší proužek. Dítě, které „vyrobí“ nejdelší proužek, dostane malou odměnu.

Dávání šipek na mapu:

Dejte na nástěnku mapu vašeho města, státu, světa, atd. Zavažte postupně dětem oči, aby poslepu umístily na mapu šipku opatřenou kuličkou „lepící gumy“. Dítě se modlí za zemi, kam ukazuje jeho šipka.

Modlitební řetěz:

Děti napíší své modlitební požadavky na proužky papíru. Ty se slepí do řetězu a děti se poté modlí.

Srdíčková modlitba:

Každé dítě dostane srdce vystřižené z kartónu, na který mají napsat modlitbu za někoho v místnosti. Usaďte je po místnosti a dejte jim čas, kdy mohou naslouchat Bohu, aby modlitba měla hlubší smysl nebo prorocký rozměr. Každé dítě se poté modlí za jiné dítě a dá mu srdce s modlitbou.

Modlitba lovců pokladů“

Napište modlitební požadavky na papírky, do kterých zabalte bonbóny. Děti hledají bonbóny po místnosti a modlí se za modlitební požadavky.

Modlitba nad vlajkami národů:

Vyrobte vlajky národů, které mohou děti vybarvovat. Na „vlajky“ napište nějaké informace i těchto národech. Až děti vymalují vlajky, modlí se za spasení těch národů.

Modlitby na papírky:

Děti napíšou svoje prosby na papírky (jde dělat individuálně nebo ve skupině) a pak je dají do společné krabičky, klobouku atd…..pak se za ně modlíme (podle času a počtu dětí buď modlitby zvlášť čteme nebo se modlíme za všechny dohromady). Nechte děti ať se modlí sami nahlas….

Vlašťovka:

Prosby napíšeme na papír, složíme vlašťovku a hodíme někomu jinému, sami chytneme jinou a modlíme se sami nebo ve skupině za prosby, které jsou na cizí vlašťovce

Balonky:

Nafoukněte balonky a nechte děti napsat svoje starosti a trápení. Až se za ty věci pomodlíte, balonky postupně praskněte! Když vložíme svoje trápení na Boha, už si s tím nemusíme dělat starosti….

Plný balonek:

Napište několik proseb na malé papírky, ty pak srolujte do co nejužší ruličky a nacpěte do gumového balonku, ten pak nafoukněte a společně se za ty věci modlete

Zástupné modlitby:

  1. děti udělají kroužek a doprostřed postaví někoho, kdo reprezentuje to, za co se modlíme (malé dítě – za školku, školák – za školu, učení a paní učitelky, dospělý – za rodiny…nebo dejte dítěti na krk cedulku – zdraví, nevěřící kamarádi atd….dítě uprostřed pak zastupuje věci, za které se modlíte). Děti vztáhnou ruce a jedno nebo více děti se modlí
  2. postavte dopředu několik děti, dejte jim cedulky s tématy, za které se chcete modlit – nedělka, rodina, škola, církev, osobní vztah s Ježíšem…. děti si vyberou, že co se chtějí modlit a jdou si stoupnout k určité cedulce…

Osobní modlitby:

Podporujte děti v citlivosti na Ducha svatého – nechte děti, ať se modlí za druhé osobně (ve dvojici). Buď jim řekněte, za co konkrétně se mají modlit, nebo ať se zeptají toho, za koho se modlí….můžete je ale také povzbudit ať se na nic neptají a čekají, co jim poradí Bůh…..

Pověsit na kříž:

Napište starosti na papírky a pověste (nebo přilepte) na kříž (použijte náš dřevěný nebo vyrobte nějaký papírový na stěnu). Pak to dejte Bohu do rukou…..

Modlitby za děti, které nemají kde bydlet:

Na stanoviště umístěte několik velkých kartónů nebo papírových beden. Děti si každé mají postavit přístřešek z kartónů nebo si na ně lehnout. Chvíli ať přemýšlí, jak se cítí děti, které nemají kde bydlet a modlí se za ně (aby získaly nový domov nebo aby jim někdo pomohl, aby se o ně postarali v dětských domovech, atp.

Modlitby za děti ohrožených válkou:

Děti se mají volně pohybovat, dokud se z reproduktoru neozve střelba. Tehdy si mají lehnout na zem a krýt se – potom se mohou modlit za děti ohrožené válkou.

Modlitby za děti, které musejí pracovat:

Naplňte dětskou vaničku nebo lavor vodou a přidejte tam natrhanou trávu nebo listí. Dítě si má do vany stoupnout a chvíli přemýšlet, jaké to musí být, když by v ní musel stát celý den, jako děti, které pracují na rýžových polích v Asii. Pak se za ně má modlit.

Modlitby za Izrael:

Děti mají čas se schovat, dokud nenapočítáte do 10-ti – tak dlouho trvá, něž dopadne raketa teroristů na svůj cíl. Pak se mají modlit za ochranu Izraele.

Soubor na stažení:

Tvorive modlitby s detmi