Víkendovka Royal Rangers z Brna

Byl to asi poslední teplý víkend podzimu a navštívili nás Boží milovaní z Brna. Takovou injekci opravdového přátelství, pomoci, povzbuzení a požehnání jsme dlouho nezažili!