Začátek roku 2022 na Podskalí

Pomoc má je od Hospodina, který učinil nebe a zemi. (Žalm 121.2)

Spoléhat se zcela a úplně na Otce v nebesích, Panovníka nebe i země, je určitě velkou výzvou. Ačkoli jsme někdy pokoušeni „tlačit věci vlastní silou“, tak nám v našem případě nezbývá nic jiného než se spoléhat na Boží zázrak.

Hospodin se mnou jest mezi pomocníky mými pročež já podívám se těm, kteříž mne mají v nenávisti. Lépe jest doufati v Hospodina, než naději skládati v člověku. Lépe jest doufati v Hospodina, nežli naději skládati v knížatech. (Žalm 118, 7-9)

V prvé řadě chci tímto poděkovat všem, kdo jste nás kdy jakkoli podpořili, navštívili nás nebo nám přijeli na pomoc. Bůh je s vámi všemi! Mnozí z vás jste nám pomohli aniž bychom to my nějak iniciovali a my si vážíme všeho a přijímáme to jako od Pána.

Vám všem dlužíme tuto zprávu, ve které se chceme sdílet o tom, jak vše s misijní základnou King´s Kids pokračuje.

Na začátku roku jsme vyklidili/uklidili/připravili dva pokojíky pro hosty-pomocníky a případné návštěvy. Také jsme pro hosty zbudovali nové (provizorní) WC.

Hned jsme pohostili několik milých návštěv – mimo jiné nás navštívili přátelé z YWAM v Praze.

V půlce února k nám přijel na víkend tým Royal Rangers z Brna. Naplnili tento dům Božím životem, moc nás povzbudili a také udělali spoustu práce. Složili pod střechu 10 m3 dřeva a také pokáceli nějaké dřevo čerstvé, které nás bude hřát v dalších zimách :).

Obrovskou pomocí pro nás byl také příjezd týmu z KC Živá řeka z Hradce Králové. Celé podkroví totiž bylo zarovnané věcmi spolumajitelů, kteří se ani po 2 měsících od podpisu smlouvy neměli k tomu, aby nám tyto místnosti uvolnili. Tým z Hradce Králové tyto prostory vyklidil (až na jednu místnost, která nám zatím byla k vyklízení spolumajiteli zapovězena). Vyklizení těchto prostor je pro nás obrovský posun, protože můžeme konečně začít s rekonstrukcí objektu.

Rekonstrukce, bourání a budování již začalo – v 1. patře vzniká nový sprchový kout a WC. Zároveň jsme protáhli vodu a odpad do další části domu, kde budeme v rekonstrukci pokračovat.

Na konci března se odstěhuje náš milý soused, americký misionář, čímž se uvolní další dvě místnosti pro hosty. Tyto místnosti, včetně nefunkčního sprchového koutu, musíme poté taktéž zrekonstruovat.

Do léta chceme připravit aspoň 5 místností pro hosty/týmy a potřebujeme, aby na patře fungovaly aspoň tři koupelny a WC.

Jsme si vědomi potřeby ubytování uprchlíků z Ukrajiny, ale v tuto chvíli je část domu staveništěm a část domu musíme teprve upravit, aby se zde dalo přebývat. Ještě nějakou dobu by bylo jakékoli ubytování uprchlíků velmi provizorní…. v urgentním případě ovšem možné.

King´s Kids Europe chystá v létě velkou akci, které se chystáme zúčastnit. Kousek od Varšavy v Polsku proběhne od 15. do 20. července 2022 konference nazvaná Shine (Sviť), na kterou se sjedou desítky misijních týmů z celé Evropy. 20.července tyto týmy vyrazí na misijní výjezdy po celé Evropě. K nám se chystá tým z Holandska, který bude sloužit v Olomouci a v Praze. V jednání je působení skvělého týmu z Francie v oblasti Bučovic. Pokud byste měli zájem, aby nějaký tým KK přijel i k vám, tak se nám prosím co nejdříve ozvěte.

V létě budeme mít na Podskalí také dva příměstské tábory – pro nevěřící děti. Od minulého podzimu totiž spolupracujeme s rodinným centrem Provázek v Olomouci.

Rádi uvítáme každou milou návštěvu a pokud naše misijní základna bude moci posloužit nějaké vaší akci, bude nám ctí.

Moc vám děkujeme za vaši podporu, modlitby a veškeré povzbuzení a potěšení!

Za King´s Kids ČR

rodina Krupičkova